Meeste Koda Mensshed Estonia

mehed suhtlevad õlg õla kõrval

Tutvustus

 

Meeste Koda on Tartus 2019 aastal asutatud ühing, mille eesmärgiks on Eesti meeste heaolu, tervise ja suhtluse eest seismine, käsitööoskuste hoidmine, Men’s Shed põhimõtete propageerimine Eestis ja esimese Men’s Shed kontseptsiooni alusel ehitatud töökoja rajamine Tartusse.

Meeste Koja plaan on luua Tartu meestele võimalused kogukonna toetamiseks läbi eneseteostuse, suhtluse, väärika vananemise, kogemuste vahetamise ning edasiandmise järgmistele põlvedele.  Tartu meeste kuuri rajamise mõte on luua koht sisukaks ja meeldivaks ajaviitmiseks, üksteise toetamiseks, arendamiseks, meisterdamiseks, ehitamiseks kõigile meestele Tartus.

 

Asutajate nimekiri:

Raivo Luik
Andres Murdvee
Alari Ilves
Valdeko Lukken
Jaanus Libek
Mark Murdvee
Indrek Viller
Andrus Metsa

Taivo Leesment

 

Juhatuse liikmed

Raivo Luik, telefon +372 504 6579

Marko Kullapere, telefon +372 5667 1555

Valdeko Lukken, telefon +372 525 5566

 

 

Astu Meeste Koja liikmeks

 

Liikmeks saavad astuda kõik täisealised mehed, kes tunnistavad Meeste Koja põhikirja, esitavad avalduse liikmeks saamiseks ja tasuvad liikmemaksu. Liikmemaks on 12 eurot aastas tasuda Meeste Koja pangakontole LHV Pangas EE617700771003649467. Selgituseks märkida "liikmemaks". Liikmeks astumise avaldus saata täidetult ja digitaalselt allkirjastatult juhatuse e-posti aadressile info@meestekoda.ee või anda isiklikult juhatuse liikme kätte.

 

 

Uudised ja informatsioon