MEESTE KODA - MENŚ SHED ESTONIA
MEESTE KODA
 ▪ TARTU KUUR ▪

Avatud töökoda

Meie ühingu eesmärgiks on Eesti meeste heaolu, tervise ja suhtluse eest seismine, käsitööoskuste hoidmine, Men’s Shed põhimõtete propageerimine Eestis ja Men’s
Shedkontseptsiooni alusel töökodade võrgustiku loomine Eestisse. Koostöös Tartu Linnavalitsusega avasime 2019. aasta juunis, Tartus Eesti esimese avatud puutöökoja- Meeste Koja Tartu Kuuri aadressil Anne 46a Tartu. Tegemist on endise Säästumarketi toidukaupluse 800 m2 ruumidega. Sõlmitud onüürileping 10 aastaks. Kogu tegevus toimub ühiskondlikus korras vabatahtliku tööna. Avatud töökojas heakorra ja ohutuse tagamiseks on igal kasutajal vaja tutvuda ohutusjuhenditega ja kinnitada oma allkirjaga, nende järgimist.

 

Meeste Koja Tartu Kuur on avatud 7 päeva nädalas, ööpäevaringselt. Igal liikmel on oma võti ja juurdepääs. Ohutus ja turvalisus on tagatud kodukorra ja
sisekorraeeskirjade, ohutusjuhendite, videokaamerateja logiraamatuga. Oluline reegel- meie ruumides ei tarbita alkohoolseid jooke.

 

Igapäevaselt kasutame sissepääsuks tagaust, mis asub peauksest paremal nurga taga.